วิธีการสร้างวินัยให้กับลูก

การสร้างวินัยให้กับลูก เป็นเรื่องไม่ง่าย เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถคุณเมื่ออาชีพแน่นอน คุณพ่อคุณแม่จะสามารถสร้างวินัยให้กับลูกได้ทุก ๆ วัน และในทุก ๆ วัย โดยทำการปลูกฝังผ่านทางกิจวัตรประจำวันของลูกและกิจกรรมที่ได้มีการทำร่วมกันในครอบครัว ตั้งแต่ยังเด็ก ๆ กันเลย ถ้าอย่างนั้นมาติดตามกับการสร้างวินัยให้กับลูก ในช่วงวัยต่าง ๆ

1.วัยขวบปีแรก พ่อแม่จะสามารถสร้างวินัยลูกได้ผ่านการกินเป็นเวลา และนอนเป็นเวลาจากการศึกษาพฤติกรรมเด็กได้มีการพบว่า เด็กหลังอายุ 4 เดือนไปแล้วประมาณร้อยละ 60 ไม่ตื่นมากินนมมื้อดึกแล้ว และเด็กมีร้อยละ 90 ไม่ตื่นมากินนมมื้อดึกหลังอายุ 6 เดือนไปแล้ว การกินการนอนก็ถือได้ว่าเป็นวินัยเริ่มต้นขึ้น

2.วัยเตาะแตะ 1-3 ขวบ เมื่อได้โตขึ้นมาหน่อยพ่อแม่ก็จะเริ่มฝีกวินัยรอบ ๆ ตัวแบบง่าย ๆ ด้วยการต่อยอดจากเรื่องกินเรื่องนอนได้แก่ การเล่นของเล่นแล้ว การเก็บเข้าทีเดิม และการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของที่บ้าน

3.วัยอนุบาลประมาณ 3-5 ขวบ เริ่มมีการพูดคุยเรื่องมากขึ้น นอกจากวินัยในบ้านกันแล้ว ลูกควรได้ต่อยอวินัยที่เกียวกับระเบียบนอกบ้าน มากยิ่งขึ้น เช่นระเบียบของโรงเรียน ความรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว การฝึกวินัยช่วงอายุนี้คุณครู้เป็นผู้นำในการปลูกฝัง พ่อแม่จะต้องคอยกระตุ้นกันด้วย เพื่อให้ลูกจะได้จดจำและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

4.วัยเรียน หลัง 6 ปีไปแล้ว พ่อแม่ควรส่งเสริมวินัยที่มีความเกี่ยวกับกฎระเบียบทางสังคมที่ดูโตขึ้น เช่นไม่ทิ้งขยะบถนนไม่บ้วนน้ำลายตาสถานสาธารณะ

5.วัยรุ่น 13 ปีขึ้นไป หากลูกได้รับการฝึกฝนตัวเองมาอย่างดี ตั้งแต่แรกแล้ว ลูกของคุณจะสามารถต่อยอดระเบียวินัยต่าง ๆ ได้อย่างดี ไกล้เคียงผู้ใหญ่มากขึ้น โดยวัยนี้พ่อแม่จะต้องหายห่วงได้แล้ว

เพราะฉะนั้นในการสร้างวินัยให้กับลูก เป็นการสร้างไม่ยากเพียงแต่จะต้องปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอและพ่อแควรจะต้องมีความอดทนรอตามลำดับในช่วงอายุ ไม่ย่อท้อ และลูกของคุณก็จะเป็นเด็กที่มีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีวินัยมากยิ่งขึ้น